KADRA PRZEDSZKOLA

DYREKTOR
mgr EWA WARCHAŁ

GRUPA I
mgr Katarzyna PUZIO
mgr Celina GRENIUCH

GRUPA II
mgr Dorota KONOPACKA
licencjat Małgorzata GRENIUCH

GRUPA III
mgr Marta KOWALSKA
mgr Ewa WARCHAŁ

GRUPA IV
mgr Aldona BEDNARZ
mgr Aneta ZARZYCKA

GRUPA V
mgr Anna TOKAREK
mgr Aneta ZARZYCKA

INTENDENT
Dorota GĄSIOROWSKA

PERSONEL POMOCNICZY
Barbara KUCHARSKA
Beata KĘDZIOR
Krystyna RAK
Anna STOLARSKA
Janina STYRAN
Dorota ŚCIEPŁEK
Renata TWARDOWSKA

PERSONEL KUCHNI
Joanna ANTONIEWICZ
Izabela KUPIEC
Dorota WALCZAK

KONSERWATOR
Mirosław BARTLEWICZ

Przedszkolowo.pl logo