KADRA PRZEDSZKOLA

DYREKTOR
mgr EWA WARCHAŁ

GRUPA I
mgr Katarzyna PUZIO
Małgorzata FORYŚ

GRUPA II
mgr Dorota KONOPACKA
mgr Aneta ZARZYCKA

GRUPA III
mgr Marta KOWALSKA
mgr Ewa WARCHAŁ

GRUPA IV
mgr Ewa SURMIŃSKA
mgr Aneta ZARZYCKA

GRUPA V
mgr Celina GRENIUCH
mgr Anna TOKAREK

INTENDENT
Dorota GĄSIOROWSKA

PERSONEL POMOCNICZY
Barbara KUCHARSKA
Krystyna RAK
Anna STOLARSKA
Janina STYRAN
Dorota ŚCIEPŁEK
Renata TWARDOWSKA

PERSONEL KUCHNI
Joanna ANTONIEWICZ
Izabela KUPIEC
Dorota WALCZAK

KONSERWATOR
Mirosław BARTLEWICZ

Przedszkolowo.pl logo