NASZE SUKCESYDYPLOMY, NAGRODY, CERTYFIKATYRok 2016-2017• Udział grupy "Kaczuszki" w programie telewizyjnym- „Opolskie o poranku”- prezentacje taneczne dzieci oraz rozmowa z dyrektorem, nauczycielką oraz dziećmi- promocja przedszkola ( 2016r.)

• III miejsce w ogólnopolskim konkursie- „ Królestwo Equestrii”- nagroda w postaci zabawek o wartości 2000, 00 zł ( 2016)

• Zdobycie przez Maję z grupy- Kaczuszki z naszego przedszkola I miejsca w konkursie plastycznym – „Czerwony Krzyż zawsze w obronie praw dziecka”, zorganizowanego w ramach Ogólnopolskich obchodów Dnia Praw Dziecka ( 2016)

• III miejsce w ogólnopolskim konkursie- „ Mój wymarzony kucyk”- otrzymanie zabawek o wartości 2 000, 00 zł ( 2016)

• Dyplom za zajęcie III miejsca w akcji PCK „Gorączka złota” oraz uzyskanie tytułu „Największego Zbieracza Złota 2016” wśród przedszkoli w powiecie brzeskim

• zdobycie I miejsca w kategorii- wizytówka artystyczna gminy w czasie „Święta Powiatu Brzeskiego” (2016)

• Dyplom za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lewinie Brzeskim w 2016r.

Rok 2015-2016
Dyplomy
• Dyplom za zajęcie I miejsca w Konkursie "Świąteczny renifer" organizowanym przez Akademię Wyobraźni Play-doh - grudzień 2015r.

• Dyplom za udział w XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych - „Herody 2016”,Lewin Brzeski 2016r.

• Dyplom za zajęcie I miejsca w akcji PCK „Gorączka złota” oraz uzyskanie tytułu „Największego Zbieracza Złota 2015” wśród placówek oświatowych w powiecie brzeskim.

• Dyplom za zajęcie III miejsca w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lewinie Brzeskim w 2015r.

• Dyplom za zajęcie II miejsca w Konkursie Akademii Play-doh - czerwiec 2015

• Dyplom za udział w XXX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych - „Herody 2015”,Lewin Brzeski 2015r.

Certyfikaty

• Tytuł – „ Szkoła Odkrywców Talentów”, nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie ( 2016r.)
• Certyfikat uczestnictwa w Programie DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY, 2015r.

• Certyfikat „Pastusiowego Przedszkola” Akademii Aquafresh (2015/16)

• Certyfikat Kreatywnego Przedszkolaka za udział w realizacji IV edycji
Ogólnopolskiego Programu dla Przedszkolaków – „Akademia Wyobraźni Play – Doh”,

• Certyfikat uczestnictwa w Programie SZKOŁA WSPÓŁPRACY,2015r.

• Certyfikat „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” 2014/2015r.

Lata 2013-2014
Dyplomy

• Dyplom za zajęcie I miejsca (w powiecie brzeskim) w akcji PCK „Gorączka złota” oraz uzyskanie tytułu „Największego Zbieracza Złota 2014”.

• Dyplom za zajęcie dwóch I miejsc w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lewinie Brzeskim. 2014r.

• Dyplom dla dzieci z grupy „Zajączki” za zajęcie III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Przedszkolaki wiedzą co zdrowego jedzą”. 2014r.

• Dyplom za udział w XXVIX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych - „Herody 2014”.Lewin Brzeski 2014r.

• Podziękowanie dla grupy „Jedynkowe Krasnale” za udział w akcji kibicowania „Super Kibic” podczas II edycji biegów pn. „Lewin biega”. 2014r.

• Dyplom za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie – „Baśniowy Zakątek”, zorganizowanym przez firmę DEKORIA. Dzięki czemu przedszkole otrzymało nagrodę pieniężną o wartości 1500 złotych. 2013r.

Certyfikaty


• Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymany w VI ogólnopolskiej edycji programu organizowanego przez firmę Tymbark. 2013-2014.Lata 2012-2013
Dyplomy

• Dyplom za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie – „Cała Polska piecze z dziećmi”, zorganizowanym przez firmę FOODCARE, producenta marki Gellwe. Dzięki czemu przedszkole otrzymało plac zabaw o wartości 10.000 złotych. 2013r.

• Dyplom za zajęcie I miejsca (w powiecie brzeskim) w akcji PCK „Gorączka złota”. 2013r.

• Dyplom za udział w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych - „Herody 2013”.Lewin Brzeski 2013r.


Certyfikaty

• Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymany w V ogólnopolskiej edycji programu organizowanego przez firmę Tymbark. 2012-2013.Lata 2011-2012
Dyplomy

• Dyplom za zajęcie I miejsca w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lewinie Brzeskim. 2012r.

• Dyplom za zajęcie III miejsca i dwa wyróżnienia za udział w Gminnych Warsztatach Plastycznych. 2012r.

• Dyplom za zajęcie I miejsca (w powiecie brzeskim) w akcji PCK „Gorączka Złota”. 2012r.

• Dyplom za aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Zdrowia”. 2012r.

• Dyplom za udział w XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych - „Herody 2012”.Lewin Brzeski 2012r.


Certyfikaty

• Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymany w IV ogólnopolskiej edycji programu organizowanego przez firmę Tymbark. 2011-2012.


W lutym 2011 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 1 prowadzona była Ewaluacja Zewnętrzna. Jej termin i zakres ustalony został przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Ewaluacja mała na celu sprawdzenie, na jakim poziomie spełniane są wymagania dotyczące określonych zakresów działalności przedszkola. W placówce badano obszar „Procesy”. Wyniki ewaluacji potwierdzają bardzo wysoki stopień spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324).
Dyrekcja i pracownicy przedszkola dziękują wszystkim rodzicom i partnerom placówki za udział w przeprowadzonych badaniach. Wynik ewaluacji jest naszym wspólnym sukcesem.

Poziom spełniania poszczególnych wymagań z obszaru „Procesy” przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim:
Przedszkole ma koncepcję pracy A
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany B
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego A
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych B

1) poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę;
2) poziom B – oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę;
3) poziom C – oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę;
4) poziom D – oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę;
5) poziom E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

Ewaluacja w Przedszkolu przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas ostatniej wizyty przedszkolaki wykonały swoje najlepsze układy taneczne. Dzieci i ich umiejętności wywarły bardzo duże wrażenie na paniach wizytatorkach.LATA 2001-2010

Dyplomy

• Dyplom dla Przedszkola nr 1 w Lewinie Brzeskim za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskiej Akcji „Gorączka złota” Polskiego Czerwonego Krzyża.2010r.

• Dyplom dla zespołu „Kolędnicy” z Publicznego Przedszkola w Lewinie Brzeskim za udział w XXV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Herody”.2010r.

• Dyplom dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Lewinie Brzeskim za otrzymanie II nagrody za udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ekozespoły chronią klimat”. Organizowanego przez fundację GAP. Warszawa 2010r.

• Dyplom dla grupy 4-5 latków z Publicznego Przedszkola w Lewinie Brzeskim za zdobycie wyróżnienia w Rejonowym Konkursie Plastycznym Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu. 2009r.

• Dyplom dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Lewinie Brzeskim za otrzymanie III nagrody za udział w IV edycji ogólnopolskiego konkursu: „Ekozespoły zmieniają swój ślad ekologiczny” organizowanego przez fundację GAP. Warszawa 2009r.

• Dyplom dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim za udział w I Konkursie organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”.

• Dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii przedszkola dla Ekozespołu pod opieką mgr Ewy Warchał i mgr Doroty Konopackiej z przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim. Opole 2009r.

• Dyplom za udział w XXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Herody” , Lewin Brzeski 2008r.

• Dyplom dla Przedszkola Publicznego nr 1 za zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym pt. „Przedszkolaki ratują ziemię” organizowane przez Publiczne Przedszkole w Łosiowie.

• Dyplom za zajęcie IV miejsca w kategorii przedszkole dla Ekozespołu pod opieką mgr Doroty Konopackiej z Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim, Opole 2007r.

• Dyplom dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim za aktywne uczestnictwo w I-wszej edycji ogólnopolskiej kampanii STOP PRZEMOCY, której celem jest walka z narastającym problemem agresji wśród dzieci i młodzieży. Lewin Brzeski 2003r.

• Dyplom dla zespołu „Sopelki” z Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim za udział w wojewódzkim przeglądzie zespołów kolędniczych „Herody”. 2001r.

Nagrody

• Nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł na pobyt dzieci w gospodarstwie ekologicznym za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekozespołów od Fundacji GAP Polska , Warszawa 2010r.

• Statuetka Czterolistnej Koniczynki za zajęcie I miejsca w Międzyprzedszkolnym Konkursie Ekologicznym organizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim, Lewin Brzeski 2010r.

• Nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł na pobyt dzieci w ośrodku edukacji ekologicznej od Fundacji GAP Polska za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekozespołów, Warszawa 2009r.

• Statuetka za udział w II Święcie Tańca Szkolnego w Skorogoszczy

• Aparat cyfrowy firmy CANNON za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Ekozespołów Opole 2008r.

• Nagrody książkowe , albumy

Certyfikaty

• Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymany w I ogólnopolskiej edycji programu organizowanego przez firmę Tymbark i markę Kubuś przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.
Przedszkolowo.pl logo