OPŁATY

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 – 16:00.
Bezpłatne godziny przeznaczone na realizację "Podstawy Programowej" wyznaczone są między 8:00 a 13:00.
Od dnia 1 września 2013 r. zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Edukacji następuje zmiana kwoty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi i wynosi ona 1,00 zł.

Stawka żywieniowa


3 posiłki dziennie - 5,20 zł
  • śniadanie - 1,30 zł
  • obiad - 2,60 zł
  • podwieczorek - 1,30 zł


Opłaty za przedszkole należy dokonywać w kancelarii przedszkola w wyznaczonych dniach,tj. od 5 do 15 dnia każdego miesiąca.
Przedszkolowo.pl logo