Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ZMIANA W PROCEDURZE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice!!!


Informujemy, że od poniedziałku – 05.10.2020r. ulega zmianie sposób przyprowadzania i odbierania dzieci. Rodzice będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola tj. szatnie.
By sposób i czas przyprowadzania i odbierania dzieci przebiegał sprawnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych GIS:
 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (hol w przyziemiu i szatnia ) , z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)! .
SCHEMAT PRZYPROWADZANIA DZIECI :
- WEJŚCIE DO BUDYNKU WEJŚCIEM GŁÓWNYM, ROZEBRANIE DZIECKA W SZATNI , PRZEKAZANIE DZIECKA PRACOWNIKOWI PRZY BRAMCE NA PARTERZE- POMIAR TEMPERATURY I WYJŚCIE Z BUDYNKU DRZWIAMI DO OGRODU.
ODBIÓR DZIECI :
- WEJŚCIE DO BUDYNKU WEJŚCIEM OD OGRODU, ODBIÓR DZIECKA PRZY BRAMCE, ZEJŚCIE DO SZATNI I WYJŚCIE DRZWIAMI GŁÓWNYMI.
KORZYSTANIE Z ODYDWU WYJŚĆ W JEDNYM KIERUNKU POZWOLI NA OGRANICZENIE SPOTYKANIA SIĘ OSÓB PRZYPROWADZAJĄCYCH I ODBIERAJĄCYCH DZIECKO. PROSIMY , BY UBIERANIE I ROZBIERANIE PRZEBIEGAŁO SPRAWNIE, BEZ NIEPOTRZEBNEJ ZWŁOKI. PROSIMY NIE GROMADZIĆ SIĘ W GRUPACH I JAK NAJSZYBCIEJ OPUSZCZAĆ TEREN PRZEDSZKOLA. CZAS W JAKIM PRZYSZŁO NAM FUNKCJONOWAĆ JEST DLA WSZYSTKICH TRUDNY, DLATEGO PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO WSYSTKICH ZALECEŃ. W ZWIĄZKU Z TYM , ŻE SYTUACJA PANDEMICZNA ZMIENIA SIĘ NA BIEŻĄCO W KAŻDEJ CHWILI MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA DO KTÓRYCH WSZYSCY MUSIMY SIĘ STOSOWAĆ.
PRZYPOMINAMY, ŻE DO PRZEDSZKOLA MOGĄ PRZYCHODZIĆ TYLKO DZIECI ZDROWE, BEZ ŻADNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH. DZIECI PRZYPROWADZAMY NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 8.00 – ZAZNACZAMY, ŻE PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWNA JEST OD 8.00-13.00.
Prosimy odbierać dzieci o takiej godzinie , by zdążyły spokojnie zjeść posiłek, tj. najwcześniej o 12.00 oraz o 14.00 ( w zależności, na jakie godziny dziecko jest zapisane)

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE
Komunikat 2020-10-02, 12:33 | autor: Ewa Warchał
Przedszkolowo.pl logo