Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

WYNIKI REKRUTACJI

W sprawie rekrutacji:
Zgodnie z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola.

Wobec powyższego w/w listy zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Publicznego nr 1 w dniu 19 marca 2021r.- na tablicy ogłoszeń przy zejściu do szatni.
Komunikat 2021-03-22, 13:11 | autor: Ewa Warchał
Przedszkolowo.pl logo