Słoneczka

Grupa 4-5 latków


Grupa Słoneczka to radosne i uśmiechnięte przedszkolaki. Wspólnie będziemy się bawić, śpiewać, odkrywać oraz uczyć się otaczającego nas świata.

Wychowawczynie grupy to:


Aldona Bednarz


Agata Talar


Pomagać nam będzie pani:

Dorota Ściepłek

Harmonogram dnia w grupie Słoneczek7.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ćw. artykulacyjne, oddechowe). Rozmowy na temat zgodny z zainteresowaniami dzieci.

8:00 - 8:10 Zabawy ruchowe przy muzyce.

8:10 - 8:20 Przygotowanie do śniadania.

8:20 - 9:00 Śniadanie.

9:00 - 9.30 Realizacja zadań edukacyjnych w sali lub w ogrodzie zgodnie z programem przedszkolnym,zajęcia z cała grupą.

9:30 - 11:00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w parku. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody,spacery, wycieczki.


11.00 - 11.15 Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie).

11:15 - 11.30 Zabawy ruchowe.

11:30 - 11:45 Przygotowanie do obiadu,czynności samoobsługowe.

11:45 - 12:00 Obiad.

12:00 - 12:30 Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek.

12:30 - 13:45 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy w/g inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku.Podwieczorek.

14:00 - 15:30 Stworzenie warunków do zabawy odpowiadającej zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.Rozchodzenie się dzieci.


PAŹDZIERNIKTEMATYKA KOMPLEKSOWA:  1. Jesien w sadzie.
  2. Jesień w ogrodzie.
  3. O sobie samym.
  4. Nasze zmysły.


ŚPIEWAMY PIOSENKĘ:


„Jesień w sadzie i w ogrodzie"


"Podaj rękę koleżance"


"Nasze uszy słyszą świat"


"Calineczka"POZNAJEMY WIERSZYKI:


"W spiżarni"


"Wiersz dla mamy"


"Tajemnicze słowa"


"Okulary"
Przedszkolowo.pl logo