OPŁATY

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 – 16:00.
Bezpłatne godziny przeznaczone na realizację "Podstawy Programowej" wyznaczone są między 8:00 a 13:00.
Od dnia 1 września 2013 r. zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Edukacji następuje zmiana kwoty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi i wynosi ona 1,00 zł.

Stawka żywieniowa


Od 1 września 2020r. opłata za 3 posiłki dziennie wynosi - 8,00 zł
  • śniadanie - 2,00 zł
  • obiad - 4,00 zł
  • podwieczorek - 2,00 zł


Opłaty za przedszkole należy dokonywać w kancelarii przedszkola w wyznaczonych dniach,tj. od 5 do 15 dnia każdego miesiąca.
W okresie pandemii opłaty należy umieścić w zaklejonej kopercie i przekazać dyżurującemu pracownikowi.
Przedszkolowo.pl logo