Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny” EMOCJA”

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Lewinie Brzeskim, dzieci realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "EMOCJA”.


CELE OGÓLNE PROJEKTU:

-Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
-Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
-Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
-Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi, szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
-Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
-Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Przedszkolaki projekt rozpoczęły od oglądania bajki o Vashti, rozmawiały o kreatywności, o własnych talentach, emocjach. Wykonały postać Vashti, zaprojektowały wspólną pracę – kartkę wypełnioną wymarzonymi kropkami. Bawiły się chustą animacyjną, nauczyły się z MiguMigu, migać zwroty grzecznościowe. Wykonały w sali kącik emocji (SŁOIKI RADOŚCI,ZŁOŚCI I SŁOIK SPOKOJU).
Z niecierpliwością czekamy na kolejny moduł.
Relacja 2021-10-18, 18:38 | autor: Marta Kowalska
Przedszkolowo.pl logo