Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KONKURS NA LOGO NASZEGO PRZEDSZKOLA

SZANOWNI PAŃSTWO!


Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Berzeskim ogłasza Konkurs na Projekt Logo Przedszkola w postaci znaku graficznego.

Założenia ogólne konkursu:
1.Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej
niepublikowany.
3.Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
4.Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt.
5.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do: dzieci (oraz ich rodzin )
uczęszczających do Przedszkola oraz absolwentów Przedszkola.
2.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
-zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
-dostarczyły jeden projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,
-złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Forma prezentacji pracy konkursowej:
1.Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania-
reklama, internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.
2.Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych i dostarczyć go w wersji
elektronicznej.
3.Projekty muszą spełniać następujące warunki:
-na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm.
Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
-być czytelne i łatwo zapamiętywane,
-być łatwo identyfikowane z Przedszkolem Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim
-może zawierać nazwę przedszkola
-powinno być proste pod względem graficznym.

Miejsce i termin składania projektów:
1.Projekty należy składać opatrzone hasłem „Konkurs na LOGO PRZEDSZKOLA” w wersji
elektronicznej na adres mailowy : pp1lb@o2.pl oraz w wersji papierowej, w kopercie
opatrzonej hasłem „Konkurs na LOGO PRZEDSZKOLA” złożonej w kancelarii przeszkolą.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Wszystkie szczegóły oraz wzory dokumentów zawarte są w regulaminie konkursu (w załączeniu).

Z poważaniem- Ewa Warchał
Pliki do pobrania:
Komunikat 2022-04-08, 10:23 | autor: Ewa Warchał
Przedszkolowo.pl logo