Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Termin rekrutacji określony jest od dnia 11 kwietnia 2022r. do dnia 13 maja 2022r.

Wnioski można pobrać elektronicznie ze strony internetowej placówki bądź osobiście w wersji papierowej z Przedszkola. Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić czytelnie. Pamiętać o złożeniu podpisów obojga rodziców.
Do wniosku należy załączyć dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań:
  • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (bez podawania wynagrodzenia)
  • Kopie orzeczenia o niepełnosprawności , z potwierdzonym przez rodzica zgodności z oryginałem na każdej stronie ( jeśli takie orzeczenie posiadają: dzieci lub rodzice)
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobrać druk ze strony przedszkola oraz dołączyć kopie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód
  • Dokumenty poświadczające pieczę zastępczą
  • Oświadczenie o wielodzietności (3 lub więcej dzieci)– pobrać ze strony przedszkola
  • Oświadczenie o uczęszczaniu starszego rodzeństwa do przedszkola – pobrać ze strony przedszkola, do którego składa się wniosek.


Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu głównym do Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 23 maja 2022r.
Komunikat 2022-04-08, 14:46 | autor: Ewa Warchał
Przedszkolowo.pl logo